Inne wydarzenia

Inne wydarzenia (102)

Spotkanie w przedszkolu

W środę 27 listopada dwójka naszych druhów, na zaproszenie Wychowawców Przedszkola i Zerówki, udała się z wizytą do Przedszkola w Baranowie.

Celem naszej wizyty było przybliżenie dzieciom specyfiki pracy strażaka ochotnika podczas działań ratowniczych, a także krótka pogadanka na temat bezpieczeństwa i zachowań podczas wystąpienia różnych rodzajów zagrożeń. Kolejnym krokiem był pokaz udzielania Pierwszej Pomocy podczas różnych zdarzeń. Następnie odpowiadaliśmy na pytania zadawane nam przez dzieci. Na zakończenie przeczytaliśmy dzieciom bajkę o dzielnym wozie strażackim i zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Akcja krwiodawstwa

W niedzielę 27 października po raz kolejny wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zorganizowaliśmy zbiórkę krwi w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie. Zarejestrowało się 57 osób, a krew oddało 50 honorowych krwiodawców . W czasie akcji udało zebrać się 22,5 litra krwi. Zarejestrowanych również zostało 7 kandydatów na honorowego dawcę krwi. Wśród krwiodawców zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Baranów . Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję honorowego oddawania krwi. Urzędowi Gminy Baranów, dyrektorowi szkoły podstawowej w Baranowie za udostępnienie klas oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi

W poniedziałek 30 września dwóch druhów naszej Jednostki: Tadeusz Obalski i Adam Witek otrzymali w Poznaniu z rąk Wicewojewody Poznańskiego Anety Niestrawskiej Srebrny Krzyż Zasługi - odznaczenie państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Odznaczonym naszym druhom gratulujemy!

Odznaczenie za Zasługi dla Wojewódzwa Wielkopolskiego

W dniu 8.09.2019r. nasz druh honorowy Roman Szymański został odznaczony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Druh Roman Szymański wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej 14.02.1960r. W roku 1975 został Prezesem jednostki. 

Stojąc na straży bezpieczeństwa  ludzkiego życia i zdrowia uczestniczył w akcjach ratowniczych. Dzięki zaangażowaniu druha Romana Szymańskiego jednostka pozyskała dwa samochody pożarnicze. Odnowiono zabytkową sikawkę konną oraz rozbudowano remizę. Swoją postawą potrafił zaangażować społeczników do pracy na rzecz jednostki.

Dbał o bezpieczeństwo współmieszkańców, o mienie i wspólnie wypracowane dobro. Druha Romana Szymańskiego cechuje profesjonalizm, skuteczność i otwartość. Zaangażowany w kulturalne tradycje lokalnej wspólnoty. Ma duży szacunek do sztandaru i strażackiego munduru. Uczestniczy w ważnych świętach państwowych. Pomocny i troskliwy w przekazywaniu strażackich wartości młodemu pokoleniu. Wyróżnia się zdolnościami i zaangażowaniem w pełnieniu społecznej służby. Życzliwy dla ludzi. W sposób spokojny i umiarkowany zarządzał pracami Zarządu w okresie sprawowania funkcji Prezesa. Sukcesywnie wymieniał i modernizował sprzęt, którym dysponowali strażacy. Rozwinął i unowocześnił bazę sprzętową. Za wzorową realizację powierzonych obowiązków został odznaczony medalami za zasługi dla pożarnictwa. Podejmował właściwe decyzje w czasie czynności ratowniczych. Obdarzony szacunkiem. Wytrwale zaangażowany w życie jednostki. Jako doświadczony strażak pełnił ważną rolę wychowawczą , przekazując swoją wiedzę młodemu pokoleniu. Swoją postawą strażaka ochotnika udowadnia że jest gotowy do rzeczywistych działań w czasie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Obecnie służy radą i doświadczeniem młodszemu pokoleniu strażaków ochotników.

Obóz młodzieżowy w Niemczech

W dniach 21-26 lipca grupa młodzieży z OSP z Baranowa brała udział w obozie strażackim zorganizowanym przez druhów strażaków z Weene w Niemczech. Wyjazd miał na celu wymianę doświadczeń połączana z aktywnym wypoczynkiem. Jest to już kolejny obóz, w którym młodzież poznawała zasady musztry, pierwszej pomocy oraz regulaminy obowiązujące w strukturach straży pożarnej.

Z wizytą na Węgrzech

W dniach od 5-8 lipca 5 osobowa delegacja z naszej jednostki na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej z Tiszanány brała udział w VI Spotkaniu Związków Strażackich nad brzegiem Tisy. Podczas spotkania poznaliśmy historię OSP z zaprzyjaźnionej jednostki z Tiszanány. Drugiego dnia byliśmy świadkami zmagań sportowo-pożarniczych druhów z Tiszanány i okolic. Nawiązaliśmy również współpracę dotyczącą wymiany młodzieży i organizacji obozów międzynarodowych.

Z wizytą na Węgrzech

W dniach od 5-8 lipca 5 osobowa delegacja z naszej jednostki na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej z Tiszanány brała udział w VI Spotkaniu Związków Strażackich nad brzegiem Tisy. Podczas spotkania poznaliśmy historię OSP z zaprzyjaźnionej jednostki z Tiszanány. Drugiego dnia byliśmy świadkami zmagań sportowo-pożarniczych druhów z Tiszanány i okolic. Nawiązaliśmy również współpracę dotyczącą wymiany młodzieży i organizacji obozów międzynarodowych.

Prace w kościele

We wtorek 30 lipca na prośbę Proboszcza oraz Pani konserwator pomagaliśmy w kościele parafialnym przy demontażu ołtarza bocznego w celach przeprowadzenia prac konserwatorskich.
Subskrybuj to źródło RSS

Log in or create an account