Zarząd

Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja
Arkadiusz Krawczyk   Prezes
Bartosz Trąpczyński Wiceprezes/Naczelnik
Dominik Polak Zastępca Naczelnika
Karol Trąpczyński Skarbnik
Sylwia Szmaja Sekretarz
Ryszard Stasiowski Gospodarz
Ireneusz Grzesiński Kronikarz

 

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Stawski Przewodniczący
Marcin Górecki Zastępca Przewodniczącego
Dawid Sielski Sekretarz

Log in or create an account